23η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος

Οργάνωση:

Εταιρεία Ρευματολογικών Νοσηματων Βορειοδυτικής Ελλάδος

Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υπο την Αιγίδα:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας
& Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος

Τόπος:

Διαδικτυακά


Ημερομηνία:

22 & 23 Ιανουαρίου 2021

Εγγραφή:

Δωρεάν online εγγραφή

Βεβαίωση Παρακολούθησης:

Εκτύπωση βεβαιώσεων/πιστοποιητικών

Xορηγούνται 10 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

© 2023 Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο