16η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος

Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Επαγγελματική Ενωση Ρευματολόγων Ελλάδος

Τόπος: Αίθουσα “Δωδώνη” Ξενοδοχείου Du Lac, Ιωάννινα

Ημερομηνία: 24 & 25 Ιανουαρίου 2014

Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

© 2023 Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο