Υπέρηχοι μυοσκελετικού για ρευματολόγους (Με πρακτική άσκηση)

Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τόπος: Hotel Du Lac, Ιωάννινα

Ημερομηνία: 11& 12 Οκτωβρίου 2013

Χορηγούνται 9 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

© 2023 Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο