Διατριβές που εκπονήθηκαν στην Ρευματοκογική Κλινική

Βούλγαρη Παρασκευή: Αναιμία και ρευματοειδής αρθρίτιδα
(18-6-1998).

Publication:

Voulgari PV, Kolios G, Papadopoulos GK, Katsaraki A, Seferiadis K, Drosos AA: Role of cytokines in the pathogenesis of anemia of chronic disease in rheumatoid arthritis. Clin Immunol 92: 153-160, 1999.

Χατζηπέτρου Πέτρος: Μελέτη αυτοαντισωμάτων σε διάφορες ηλικιακές ομάδες υγιών γυναικών (17-11-1998).

Publication:

Mavridis AK, Ming KX, Hatzipetrou P, Papanikolaou NG, Tzioufas AG, Moutsopoulos HM: Prevalence of non-organ-specific autoantibodies in pregnant and non-pregnant healthy women. Lupus 1: 141-144, 1992.

Σακκά Βαΐα: Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και κύηση (13-12-2002).

Publication:

Georgiou PE, Politi EN, Katsimbri P, Sakka V, Drosos AA: Outcome of lupus pregnancy: a controlled study. Rheumatology 39: 1014-1019, 2000.

Παπαδόπουλος Ιωάννης: Ρευματοειδής αρθρίτιδα και υποκατηγορίες αυτής (2-6-2004).

Publication:

 • Papadopoulos IA, Katsimbri P, Katsaraki A, Temekonidis T, Georgiadis A, Drosos AA. Clinical course and outcome of early rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 20: 205-210, 2001.
 • Papadopoulos IA , Katsimbri P, Alamanos Y, Voulgari PV, Drosos AA: Early rheumatoid arthritis patients: relationship of age. Rheumatol Int 23: 70-74, 2003.
 • Voulgari PV, Papadopoulos IA, Alamanos Y, Katsaraki A, Drosos AA: Early rheumatoid arthritis: does gender influence disease expression? Clin Exp Rheumatol 22: 165-170, 2004.

Παπαδόπουλος Νικόλαος: Συσχέτιση του καπνίσματος με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (6-2-2006).

Publication:

Papadopoulos NG, Alamanos Y, Voulgari PV, Epagelis EK, Tsifetaki N, Drosos AA: Does cigarette smoking influence disease expression, activity and severity in early rheumatoid arthritis patients? Clin Exp Rheumatol 23: 861-866, 2005.

Τσιφετάκη Νίκη: Προοδευτική συστηματική σκλήρυνση (σκληρόδερμα) (3-3-2006).

Publication:

 • Alamanos Y, Tsifetaki N, Voulgari PV, Siozos C, Tsamandouraki K, Alexiou GA, Drosos AA. Epidemiology of systemic sclerosis in northwest Greece 1981 to 2002. Semin Arthritis Rheum 34: 714-720, 2005.
 • Argyropoulou MI, Tsifetaki N, Zikou AK, Xydis V, Venestanopoulou AI, Margariti P, Drosos AA. Systemic sclerosis: brain abnormalities revealed by conventional magnetic resonance imaging and magnetization transfer imaging. Arthritis Rheum 54: 1350-1352, 2006.
 • Hyphantis TN , Tsifetaki N, Pappa C, Voulgari PV, Siafaka V, Bai M, Alamanos Y, Drosos AA, Mavreas V. Clinical features and personality traits associated with psychological distress in systemic sclerosis patients. J Psychosom Res 62: 47-56 , 2007.

Γεωργιάδης Αθανάσιος: Δυσλιπιδαιμία σε ασθενείς με πρώιμη ρευματοειδή αρθρίτιδα (7-6-2006).

Publication:

Georgiadis AN, Papavasiliou EC, Lourida ES, Alamanos Y, Kostara C, Tselepis AD, Drosos AA. Atherogenic lipid profile is a feature characteristic of patients with early rheumatoid arthritis: effect of early treatment–a prospective, controlled study. Arthritis Res Ther 8: R82, 2006.

Κίστης Κωνσταντίνος: Αντισώματα αντι-Ro(SSA) στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ανοσολογική απόκριση κατά μη διατηρημένων επιτόπων (15-9-2006).

Publication:

 • Manoussakis MN, Kistis KG, Liu X, Aidinis V, Guialis A, Moutsopoulos HM. Detection of anti-Ro(SSA) antibodies in autoimmune diseases: comparison of five methods. Br J Rheumatol 32: 449-455, 1993.
 • Manoussakis MN, Kistis CG, Aidinis V, Guialis A, Piha L, Sekeris CE, Moutsopoulos HM: Detection of human-specific anti-la(SSB) antibodies in patients with rheumatoid arthritis. J Autoimmun 8: 959-969, 1995.

Μαρκατσέλη Θεοδώρα: Καταστροφή περιφερικών αρθρώσεων στη ρευματοειδή αρθρίτιδα – προγνωστικοί δείκτες (23-12-2009).

Publication:

 • Markatseli TE, Papagoras C, Drosos AA. Prognostic factors for erosive rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 28: 114-23, 2010.
 • Markatseli TE, Voulgari PV, Alamanos Y, Drosos AA. Prognostic Factors of Radiological Damage in Rheumatoid Arthritis: A 10-year Retrospective Study. J Rheumatol 38: 44-52, 2011.

Σαούγκου Ιωάννα: Μελέτη φλεγμονωδών σπονδυλοαρθροπα-θειών (4-2-2011).

Publication:

 • Paschou S, Voulgari PV, Vrabie IG, Saougou IG, Drosos AA. Fertility and reproduction in male patients with ankylosing spondylitis treated with infliximab. J Rheumatol 36: 351-354, 2009.
 • Saougou I, Markatseli TE, Voulgari PV, Drosos AA. Maintained clinical response of infliximab treatment in ankylosing spondylitis: a 6-year long-term study. Joint Bone Spine 77: 325-9, 2010.
 • Saougou I, Papagoras C, Markatseli TE, Voulgari PV, Drosos AA. A case report of a psoriatic arthritis patient on hemodialysis treated with tumor necrosis factor blocking agent and a literature review. Clin Rheumatol 29: 1455-1459, 2010.
 • Saougou I, Markatseli TE, Papagoras C, Voulgari PV, Alamanos Y, Drosos AA. Sustained Clinical Response in Psoriatic Arthritis Patients Treated with Anti-TNF Agents: A 5-year Open-Label Observational Cohort Study. Semin Arthritis Rheum 2010 Sep 14.

Παπαγόρας Χαράλαμπος: Καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με σπονδυλοαρθροπάθειες (20-2-2013).

Publication:

 • Papagoras C, Drosos AA: Seronegative spondyloarthropathies: evolving concepts regarding diagnosis and treatment. J Spine 1: 1000e102, 2012.
 • Drosos AA, Papagoras C: Cardiovascular disease in ankylosing spondylitis: another extra-skeletal feature of a chronic inflammatory disorder? J Spine 1: 1000e106, 2012.
 • Papagoras C, Voulgari PV, Drosos AA: Atherosclerosis and cardiovascular disease in the spondyloarthritides, particularly ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis. Clin Exp Rheumatol 2013 Feb 7. [Epub ahead of print].
 • Papagoras C, Markatseli TE, Saougou I, Alamanos Y, Zikou AK, Voulgari PV, Kiortsis DN, Drosos AA: Cardiovascular risk profile in patients with spondyloarthritis. Joint Bone Spine (in press) 2013.

Ευριπίδης Καλτσονούδης: Νευρολογικές εκδηλώσεις των
αντι-TNF-α παραγόντων σε ασθενείς με ρευματολογικά νοσήματα (15-12-2014).

Publication:

 • Kaltsonoudis E, Voulgari PV, Konitsiotis S, Drosos AA: Demyelination and other neurological adverse events after anti-TNF therapy. Autoimmun Rev 13: 54-58, 2014.
 • Kaltsonoudis E, Zikou AK, Voulgari PV, Konitsiotis S, Argyropoulou MI, Drosos AA.Neurological adverse events in patients receiving anti-TNF therapy: a prospective imaging and electrophysiological study. Arthritis Res Ther 16: R125, 2014.

Μιχαήλ Μίγκος (11-09-2017).

Παναγιώτης Μπόζιος (14-09-2017).

Χρήστος Παπαδόπουλος (21-09-2017).

Αλίκη Βενετσανοπούλου 

Παπαμιχαήλ Γεώργιος 

© 2023 Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο