Συνέδρια
 
Ρευματολογική Κλινική
Προσωπικό
Τελευταία Ενημέρωση
18 Ιαν. 2022
 
Τίτλος:
24η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση:

Οργάνωση:
Εταιρεία Ρευματολογικών Νοσηματων Βορειοδυτικής Ελλάδος

Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υπο την Αιγίδα:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας
& Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος

Τόπος: Διαδικτυακά
(www.rheumatology-ioannina.gr)
Ημερομηνία: 21& 22 Ιανουαρίου 2022
 
Αφίσα Συνεδρίου [Άνοιγμα Αρχείου ]
Επιστημονικό Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
Εγγραφή:
 
 
Βεβαίωση Παρακολούθησης:
 
 
Xορηγούνται 10 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
 
 
Τίτλος:
23η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση:

Οργάνωση:
Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος

Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υπο την Αιγίδα:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας
& Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος

Τόπος: Διαδικτυακά
(www.rheumatology-ioannina.gr)
Ημερομηνία: 22 & 23 Ιανουαρίου 2021
 
Αφίσα Συνεδρίου [Άνοιγμα Αρχείου ]
Επιστημονικό Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
Εγγραφή:
 
 
Βεβαίωση Παρακολούθησης:
 
 
Xορηγούνται 10 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
 
 
Τίτλος:
22η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τόπος: Ξενοδοχείου Du Lac, Ιωάννινα
Ημερομηνία: 17& 18 Ιανουαρίου 2020
 
Αφίσα Συνεδρίου [Άνοιγμα Αρχείου ]
Flyer [Άνοιγμα Αρχείου ]
Επιστημονικό Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
Εγγραφή:
 
 
Βεβαίωση Παρακολούθησης:
 
 
 
Τίτλος:
21η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τόπος: Αίθουσα "Δωδώνη"
Ξενοδοχείου Du Lac, Ιωάννινα
Ημερομηνία: 18 & 19 Ιανουαρίου 2019
 
Αφίσα Συνεδρίου [Άνοιγμα Αρχείου ]
Flyer [Άνοιγμα Αρχείου ]
Επιστημονικό Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
 
Τίτλος:
20η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τόπος: Αίθουσα "Δωδώνη"
Ξενοδοχείου Du Lac, Ιωάννινα
Ημερομηνία: 19 & 20 Ιανουαρίου 2018
 
Αφίσα Συνεδρίου [Άνοιγμα Αρχείου ]
Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
 
Τίτλος:
19η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τόπος: Αίθουσα "Δωδώνη"
Ξενοδοχείου Du Lac, Ιωάννινα
Ημερομηνία: 20& 21 Ιανουαρίου 2017
 
Αφίσα Συνεδρίου [Άνοιγμα Αρχείου ]
Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
Registration:
  Online Δελτίο Εγγραφής
 
 
Τίτλος:
18η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τόπος: Αίθουσα "Δωδώνη"
Ξενοδοχείου Du Lac, Ιωάννινα
Ημερομηνία: 22 & 23 Ιανουαρίου 2016
 
Αφίσα Συνεδρίου [Άνοιγμα Αρχείου ]
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
Registration Form:
  Αίτηση [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
 
Τίτλος:
17η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τόπος: Αίθουσα "Δωδώνη"
Ξενοδοχείου Du Lac, Ιωάννινα
Ημερομηνία: 30 & 31 Ιανουαρίου 2015
 
Αφίσα Συνεδρίου [Άνοιγμα Αρχείου ]
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
 
Τίτλος:
International Symposium Intra Articular Treatment (ISIAT) Educational Edition Greece 2014
Οργάνωση: National Foundation of Ultrasound Guided HIP Intra-Articular Therapy (ANTIAGE)
  Rheumatology Clinic, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Ioannina, Greece
Υπό την αιγίδα: University of Ioannina, Greece
  Hellenic Rheumatology Society and Professional Association of Rheumatologists
  MITOS
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Du Lac, Ιωάννινα
Ημερομηνία: September, 25-27 2014
Website: www.isiat.it
 
Αφίσα Συνεδρίου [Άνοιγμα Αρχείου ]
Επιστημονικό Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
Registration Form:
  Αίτηση [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
 
Τίτλος:
Course with international participation: Advances in ultrasonography for Rheumatologists with hands-on practice
Οργάνωση: Hellenic Rheumatology Society and Professional Association of Rheumatologists
  Rheumatology Clinic, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Ioannina, Greece
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Du Lac, Ιωάννινα
Ημερομηνία: May 2 & 3, 2014
 
Αφίσα Συνεδρίου [Άνοιγμα Αρχείου ]
Επιστημονικό Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
Registration Form:
  Αίτηση [Άνοιγμα Αρχείου ]
  Αίτηση [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
 
Τίτλος:
16η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Επαγγελματική Ενωση Ρευματολόγων Ελλάδος
Τόπος: Αίθουσα "Δωδώνη"
Ξενοδοχείου Du Lac, Ιωάννινα
Ημερομηνία: 24& 25 Ιανουαρίου 2014
 
Αφίσα Συνεδρίου [Άνοιγμα Αρχείου ]
Επιστημονικό Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
 
Τίτλος:
15η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Du Lac, Ιωάννινα
Ημερομηνία: 18, 19 & 20 Ιανουαρίου 2013
 
Αφίσα Συνεδρίου [Άνοιγμα Αρχείου ]
Επιστημονικό Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
 
Τίτλος:
14η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Διάσελο, Μέτσοβο
Ημερομηνία: 20 & 21 Ιανουαρίου 2012
 
Επιστημονικό Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
Παρουσιάσεις
 
 
Τίτλος:
13η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Διάσελο, Μέτσοβο
Ημερομηνία: 21 & 22 Ιανουαρίου 2011
 
Αφίσα Συνεδρίου [Άνοιγμα Αρχείου ]
Επιστημονικό Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
Παρουσιάσεις
 
 
Τίτλος:
12η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Διάσελο, Μέτσοβο
Ημερομηνία: 22 & 23 Ιανουαρίου 2010
 
Επιστημονικό Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
 
 
Τίτλος:
4th Greek-Turkish Rheumatology Days
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τόπος: Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, Αθήνα
Ημερομηνία: 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2009
 
Αφίσα Συνεδρίου [Άνοιγμα Αρχείου ]
Επιστημονικό Πρόγραμμα [Άνοιγμα Αρχείου ]
 
 
Τίτλος:
11η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Διάσελο, Μέτσοβο
Ημερομηνία: 23, 24 & 25 Ιανουαρίου 2009
 
Επιστημονικό Πρόγραμμα
Χορηγούνται 5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS
 
Τίτλος:
10η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Διάσελο, Μέτσοβο
Ημερομηνία: 25, 26 & 27 Ιανουαρίου 2008
 
 
Τίτλος:
9η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τόπος: Ριζάρειο Ίδρυμα (Χειροτεχνικό Κέντρο), Μονοδέντρι, Κεντρικό Ζαγόρι
Ημερομηνία: 26 & 27 Ιανουαρίου 2007
 
Επιστημονικό Πρόγραμμα
Χορηγούνται 5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS
 
Τίτλος:
4ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Παθολογία
Οργάνωση: Παθολογικός Τομέας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Du Lac
Ημερομηνία: 15 & 16 Σεπτεμβρίου 2006
 
Πρώτη Ανακοίνωση
Επιστημονικό Πρόγραμμα
Χορηγούνται 12 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS
 
Τίτλος:
8η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Διάσελο, Μέτσοβο
Ημερομηνία: 20 & 21 Ιανουαρίου 2006
 
 
 
 
Νέα - Ανακοινώσεις
24η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
21 & 22 Ιαν. 2022
Αναγνώριση της Ρευματολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Ιαν. 2022
Βίντεο ασκήσεων για ασθενείς με ρευματικές παθήσεις
Οκτ. 2021
12 Οκτωβρίου «Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αρθρίτιδας» (World Arthritis Day)
12 Οκτ. 2021