Προσωπικό
 
Ρευματολογική Κλινική
Προσωπικό
Τελευταία Ενημέρωση
15 Ιουν. 2017
 
Μεταπτυχιακοί:
Βενετσανοπούλου Αλίκη
Γερολυμάτου Ναυσικά
Κατσιμπρή Πελαγία
Μαζαράκης Σπυρίδων
Μίγκος Μιχαήλ
Μπόζιος Παναγιώτης
Μποτζώρης Βασίλειος
Νικολαΐδη Αλεξάνδρα
Παπαδόπουλος Χρήστος
Πολίτη Ευδοκία
Σωμαράκης Γεώργιος-Πέτρος
Τεμεκονίδης Θεμιστοκλής
 
 
 
 
 
 
Νέα - Ανακοινώσεις
Επιστημονική ημερίδα με τίτλο:
«ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»

16 Σεπ . 2017
19η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
20 & 21 Ιαν. 2017
Διακεκριμένοι Έλληνες Επιστήμονες, «Tractatus για την έκτη φήμη»
Ιουν. 2016
18η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
22 & 23 Ιαν. 2016