Προσωπικό
 
Ρευματολογική Κλινική
Προσωπικό
Τελευταία Ενημέρωση
15 Δεκ. 2017
 
Μεταπτυχιακοί:
Βενετσανοπούλου Αλίκη
Γερολυμάτου Ναυσικά
Κατσιμπρή Πελαγία
Μαζαράκης Σπυρίδων
Μίγκος Μιχαήλ
Μπόζιος Παναγιώτης
Μποτζώρης Βασίλειος
Νικολαΐδη Αλεξάνδρα
Παπαδόπουλος Χρήστος
Πολίτη Ευδοκία
Σωμαράκης Γεώργιος-Πέτρος
Τεμεκονίδης Θεμιστοκλής
 
 
 
 
 
 
Νέα - Ανακοινώσεις
20η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
19 & 20 Ιαν. 2018
Επιστημονική ημερίδα με τίτλο:
«ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»

16 Σεπ . 2017
19η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
20 & 21 Ιαν. 2017