Προσωπικό
 
Ρευματολογική Κλινική
Προσωπικό
Τελευταία Ενημέρωση
15 Δεκ. 2017
 

Δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά

 
   
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Ioannidis JPA, Tatsioni A, Karassa FB. A vision for the European Journal of Clinical Investigation: note from the new Editors. (Editorial) Eur J Clin Invest. 2010; 40(1): 1-3.
(Impact factor: 2.64 – Citations: 1)
23.
Ioannidis JPA, Tatsioni A, Karassa FB. Who is afraid of reviewers’ comments? Or, why anything can be published and anything can be cited. (Editorial) Eur J Clin Invest 2010; 40(4): 285-7.
(Impact factor: 2.64 – Citations: 1)
24.
Ioannidis JPA, Tatsioni A, Karassa FB. Published articles should not be dead and buried: introducing research updates. (Editorial) Eur J Clin Invest (in press).
(Impact factor: 2.64)
25.
Ioannidis JPA, Karassa FB. Agenda-wide issues in systematic reviews and meta-analyses: breadth, timing, and depth of the evidence. BMJ (in press).
(Impact factor: 13.66)
   
 
 
 
 
Νέα - Ανακοινώσεις
20η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
19 & 20 Ιαν. 2018
Επιστημονική ημερίδα με τίτλο:
«ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»

16 Σεπ . 2017
19η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
20 & 21 Ιαν. 2017