Προσωπικό
 
Ρευματολογική Κλινική
Προσωπικό
Τελευταία Ενημέρωση
11 Ιαν. 2021
 

Δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά

 
   
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Ioannidis JPA, Tatsioni A, Karassa FB. A vision for the European Journal of Clinical Investigation: note from the new Editors. (Editorial) Eur J Clin Invest. 2010; 40(1): 1-3.
(Impact factor: 2.64 – Citations: 1)
23.
Ioannidis JPA, Tatsioni A, Karassa FB. Who is afraid of reviewers’ comments? Or, why anything can be published and anything can be cited. (Editorial) Eur J Clin Invest 2010; 40(4): 285-7.
(Impact factor: 2.64 – Citations: 1)
24.
Ioannidis JPA, Tatsioni A, Karassa FB. Published articles should not be dead and buried: introducing research updates. (Editorial) Eur J Clin Invest (in press).
(Impact factor: 2.64)
25.
Ioannidis JPA, Karassa FB. Agenda-wide issues in systematic reviews and meta-analyses: breadth, timing, and depth of the evidence. BMJ (in press).
(Impact factor: 13.66)
   
 
 
 
 
Νέα - Ανακοινώσεις
23η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
22 & 23 Ιαν. 2021
«Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας»
12 Οκτ. 2020
Ευχαριστήρια επιστολή στα "Πρωινά Νέα"προς κα Παρασκευή Βούλγαρη και στη Ρευματολογική Κλινική
12 Φεβ. 2020
Ευχαριστήρια επιστολή στα "Πρωινά Νέα"προς κα Παρασκευή Βούλγαρη και στη Ρευματολογική Κλινική
12 Φεβ. 2020
22η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
17 & 18 Ιαν. 2020