Προσωπικό
 
Ρευματολογική Κλινική
Προσωπικό
Τελευταία Ενημέρωση
15 Ιουν. 2017
 

Δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά

 
   
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Ioannidis JPA, Tatsioni A, Karassa FB. A vision for the European Journal of Clinical Investigation: note from the new Editors. (Editorial) Eur J Clin Invest. 2010; 40(1): 1-3.
(Impact factor: 2.64 – Citations: 1)
23.
Ioannidis JPA, Tatsioni A, Karassa FB. Who is afraid of reviewers’ comments? Or, why anything can be published and anything can be cited. (Editorial) Eur J Clin Invest 2010; 40(4): 285-7.
(Impact factor: 2.64 – Citations: 1)
24.
Ioannidis JPA, Tatsioni A, Karassa FB. Published articles should not be dead and buried: introducing research updates. (Editorial) Eur J Clin Invest (in press).
(Impact factor: 2.64)
25.
Ioannidis JPA, Karassa FB. Agenda-wide issues in systematic reviews and meta-analyses: breadth, timing, and depth of the evidence. BMJ (in press).
(Impact factor: 13.66)
   
 
 
 
 
Νέα - Ανακοινώσεις
Επιστημονική ημερίδα με τίτλο:
«ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»

16 Σεπ . 2017
19η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
20 & 21 Ιαν. 2017
Διακεκριμένοι Έλληνες Επιστήμονες, «Tractatus για την έκτη φήμη»
Ιουν. 2016
18η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
22 & 23 Ιαν. 2016