Προσωπικό
 
Ρευματολογική Κλινική
Προσωπικό
Τελευταία Ενημέρωση
16 Απρ. 2019
 

Δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά

 
   
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Ioannidis JPA, Tatsioni A, Karassa FB. A vision for the European Journal of Clinical Investigation: note from the new Editors. (Editorial) Eur J Clin Invest. 2010; 40(1): 1-3.
(Impact factor: 2.64 – Citations: 1)
23.
Ioannidis JPA, Tatsioni A, Karassa FB. Who is afraid of reviewers’ comments? Or, why anything can be published and anything can be cited. (Editorial) Eur J Clin Invest 2010; 40(4): 285-7.
(Impact factor: 2.64 – Citations: 1)
24.
Ioannidis JPA, Tatsioni A, Karassa FB. Published articles should not be dead and buried: introducing research updates. (Editorial) Eur J Clin Invest (in press).
(Impact factor: 2.64)
25.
Ioannidis JPA, Karassa FB. Agenda-wide issues in systematic reviews and meta-analyses: breadth, timing, and depth of the evidence. BMJ (in press).
(Impact factor: 13.66)
   
 
 
 
 
Νέα - Ανακοινώσεις
Ευχαριστίες στη συγγραφική ομάδα της Ρευματολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για δωρεά βιβλίου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
16 Απρ. 2019
21η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
18 & 19 Ιαν. 2019
Βράβευση του Ομότιμου Καθηγητή Παθολογίας/ Ρευματολογίας κ. Αλέξανδρου Α. Δρόσου στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας
9 Δεκ. 2018
Βράβευση Ρευματολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας
9 Δεκ. 2018