Προσωπικό
 
Ρευματολογική Κλινική
Προσωπικό
Τελευταία Ενημέρωση
11 Ιαν. 2021
 
Επιστημονικός Συνεργάτης:
                      
Αθανάσιος Ν. Γεωργιάδης
Ρευματολόγος
 
                      
Χαράλαμπος Παπαγόρας
Ρευματολόγος
 
                      
Χρήστος Γ. Παπαδόπουλος
Ρευματολόγος
 
                      
Παναγιώτης Μπόζιος
Ρευματολόγος
 
                      
Σπυρίδων Νίκας
Ρευματολόγος
 
                      
Πάσχου Σοφία
Ρευματολόγος
 
 
 
 
Νέα - Ανακοινώσεις
23η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
22 & 23 Ιαν. 2021
«Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας»
12 Οκτ. 2020
Ευχαριστήρια επιστολή στα "Πρωινά Νέα"προς κα Παρασκευή Βούλγαρη και στη Ρευματολογική Κλινική
12 Φεβ. 2020
Ευχαριστήρια επιστολή στα "Πρωινά Νέα"προς κα Παρασκευή Βούλγαρη και στη Ρευματολογική Κλινική
12 Φεβ. 2020
22η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
17 & 18 Ιαν. 2020