Προσωπικό
 
Ρευματολογική Κλινική
Προσωπικό
Τελευταία Ενημέρωση
15 Δεκ. 2017
 
Επιστημονικός Συνεργάτης:
                      
Αθανάσιος Ν. Γεωργιάδης
Ρευματολόγος
 
                      
Χαράλαμπος Παπαγόρας
Ρευματολόγος
 
                      
Χρήστος Γ. Παπαδόπουλος
Ρευματολόγος
 
                      
Ευριπίδης Καλτσονούδης
Ρευματολόγος
 
                      
Παναγιώτης Μπόζιος
Ρευματολόγος
 
                      
Σπυρίδων Νίκας
Ρευματολόγος
 
                      
Πάσχου Σοφία
Ρευματολόγος
 
 
 
 
Νέα - Ανακοινώσεις
20η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
19 & 20 Ιαν. 2018
Επιστημονική ημερίδα με τίτλο:
«ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»

16 Σεπ . 2017
19η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
20 & 21 Ιαν. 2017