Προσωπικό
 
Ρευματολογική Κλινική
Προσωπικό
Τελευταία Ενημέρωση
16 Απρ. 2019
 
Επιστημονικός Συνεργάτης:
                      
Αθανάσιος Ν. Γεωργιάδης
Ρευματολόγος
 
                      
Χαράλαμπος Παπαγόρας
Ρευματολόγος
 
                      
Χρήστος Γ. Παπαδόπουλος
Ρευματολόγος
 
                      
Ευριπίδης Καλτσονούδης
Ρευματολόγος
 
                      
Παναγιώτης Μπόζιος
Ρευματολόγος
 
                      
Σπυρίδων Νίκας
Ρευματολόγος
 
                      
Πάσχου Σοφία
Ρευματολόγος
 
 
 
 
Νέα - Ανακοινώσεις
Ευχαριστίες στη συγγραφική ομάδα της Ρευματολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για δωρεά βιβλίου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
16 Απρ. 2019
21η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
18 & 19 Ιαν. 2019
Βράβευση του Ομότιμου Καθηγητή Παθολογίας/ Ρευματολογίας κ. Αλέξανδρου Α. Δρόσου στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας
9 Δεκ. 2018
Βράβευση Ρευματολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας
9 Δεκ. 2018