Προσωπικό
 
Ρευματολογική Κλινική
Προσωπικό
Τελευταία Ενημέρωση
15 Δεκ. 2017
 
Ειδικευόμενοι ιατροί:
 
Μεμή Τερέζα-Ειρήνη (6/2015 - σήμερα)
 
Γερολυμάτου Ναυσικά (10/2015 - σήμερα)
 
Πέλεχας Ελευθέριος (12/2/2016 - σήμερα)
 
Ζουζός Γεώργιος (2015 - σήμερα)
 
 
 
Νέα - Ανακοινώσεις
20η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
19 & 20 Ιαν. 2018
Επιστημονική ημερίδα με τίτλο:
«ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»

16 Σεπ . 2017
19η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
20 & 21 Ιαν. 2017