Προσωπικό
 
Ρευματολογική Κλινική
Προσωπικό
Τελευταία Ενημέρωση
11 Ιαν. 2021
 

Δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  [11] [12] [13]
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tsianos EB, Chiras CD, Drosos AA, Moutsopoulos HM: Oesophageal dysfunction in patients with primary Sjögren's syndrome. Ann Rheum Dis 44: 610-613,1985.
(Impact factor: 9,082 – Citations: 45)
9.
10.
Drosos AA, Skopouli FN, Costopoulos JS, Papadimitriou CS, Moutsopoulos HM: Cyclosporin A (CyA) in primary Sjogren's syndrome: a double blind study. Ann Rheum Dis 45: 732-735, 1986.
(Impact factor: 9,082 – Citations: 71)
11.
Skopouli FN, Drosos AA, Papaioannou T, Moutsopoulos HM: Preliminary diagnostic criteria for Sjogren's syndrome. Scand J Rheumatol Suppl 61: 22-25, 1986.
(Impact factor: 2,594 – Citations: 100)
11Α.
Skopouli FN, Papaioannou T, Kitsios G, Drosos AA, Psilas C, Moutsopoulos HM: Evaluation of clinical symptoms and laboratory data as diagnostic criteria for Sjogren's syndrome. Ter Arkh 60: 60-63, 1988.
(Impact factor: 0,098 – Citations: 1)
12.
Dalavanga YA, Drosos AA, Moutsopoulos HM: Labial salivary gland immunopathology in Sjogren's syndrome. Scand J Rheumatol, Suppl 61: 67-70, 1986.
(Impact factor: 2,594 – Citations: 28)
12Α.
Dalavanga ΥΑ, Drosos AA, Moutsopoulos HM: Immunopathology of the salivary glands of the lips in Sjogren's syndrome. Ter Arkh 60: 35-38, 1988.
(Impact factor: 0,098 – Citations: 0)
13.
Tsianos EB, Vasakos S, Drosos AA, Malamou-Mitsi VD, Moutsopoulos HM: The gastrointestinal involvement in primary Sjogren's syndrome. Scand J Rheumatol, Suppl 61: 151-155, 1986.
(Impact factor: 2,594 – Citations: 32)
14.
Siamopoulos KC, Mavridis AK, Elisaf M, Drosos AA, Moutsopoulos HM: Kidney involvement in primary Sjogren's syndrome. Scand J Rheumatol Suppl 61: 156-160, 1986.
(Impact factor: 2,594 – Citations: 72)
15.
Drosos AA, Skopouli FN, Galanopoulou VK, Kitridou RC, Moutsopoulos HM: Cyclosporine a therapy in patients with primary Sjogren's syndrome: results at one year. Scand J Rheumatol Suppl 61: 246-249, 1986.
(Impact factor: 2,594 –Citations: 29)
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
 
 
 
 
 
Νέα - Ανακοινώσεις
23η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
22 & 23 Ιαν. 2021
«Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας»
12 Οκτ. 2020
Ευχαριστήρια επιστολή στα "Πρωινά Νέα"προς κα Παρασκευή Βούλγαρη και στη Ρευματολογική Κλινική
12 Φεβ. 2020
Ευχαριστήρια επιστολή στα "Πρωινά Νέα"προς κα Παρασκευή Βούλγαρη και στη Ρευματολογική Κλινική
12 Φεβ. 2020
22η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
17 & 18 Ιαν. 2020