Προσωπικό
 
Ρευματολογική Κλινική
Προσωπικό
Τελευταία Ενημέρωση
16 Απρ. 2019
 

Δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά

 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  [11] [12] [13]
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tsianos EB, Chiras CD, Drosos AA, Moutsopoulos HM: Oesophageal dysfunction in patients with primary Sjögren's syndrome. Ann Rheum Dis 44: 610-613,1985.
(Impact factor: 9,082 – Citations: 45)
9.
10.
Drosos AA, Skopouli FN, Costopoulos JS, Papadimitriou CS, Moutsopoulos HM: Cyclosporin A (CyA) in primary Sjogren's syndrome: a double blind study. Ann Rheum Dis 45: 732-735, 1986.
(Impact factor: 9,082 – Citations: 71)
11.
Skopouli FN, Drosos AA, Papaioannou T, Moutsopoulos HM: Preliminary diagnostic criteria for Sjogren's syndrome. Scand J Rheumatol Suppl 61: 22-25, 1986.
(Impact factor: 2,594 – Citations: 100)
11Α.
Skopouli FN, Papaioannou T, Kitsios G, Drosos AA, Psilas C, Moutsopoulos HM: Evaluation of clinical symptoms and laboratory data as diagnostic criteria for Sjogren's syndrome. Ter Arkh 60: 60-63, 1988.
(Impact factor: 0,098 – Citations: 1)
12.
Dalavanga YA, Drosos AA, Moutsopoulos HM: Labial salivary gland immunopathology in Sjogren's syndrome. Scand J Rheumatol, Suppl 61: 67-70, 1986.
(Impact factor: 2,594 – Citations: 28)
12Α.
Dalavanga ΥΑ, Drosos AA, Moutsopoulos HM: Immunopathology of the salivary glands of the lips in Sjogren's syndrome. Ter Arkh 60: 35-38, 1988.
(Impact factor: 0,098 – Citations: 0)
13.
Tsianos EB, Vasakos S, Drosos AA, Malamou-Mitsi VD, Moutsopoulos HM: The gastrointestinal involvement in primary Sjogren's syndrome. Scand J Rheumatol, Suppl 61: 151-155, 1986.
(Impact factor: 2,594 – Citations: 32)
14.
Siamopoulos KC, Mavridis AK, Elisaf M, Drosos AA, Moutsopoulos HM: Kidney involvement in primary Sjogren's syndrome. Scand J Rheumatol Suppl 61: 156-160, 1986.
(Impact factor: 2,594 – Citations: 72)
15.
Drosos AA, Skopouli FN, Galanopoulou VK, Kitridou RC, Moutsopoulos HM: Cyclosporine a therapy in patients with primary Sjogren's syndrome: results at one year. Scand J Rheumatol Suppl 61: 246-249, 1986.
(Impact factor: 2,594 –Citations: 29)
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
 
 
 
 
 
Νέα - Ανακοινώσεις
Ευχαριστίες στη συγγραφική ομάδα της Ρευματολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για δωρεά βιβλίου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
16 Απρ. 2019
21η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
18 & 19 Ιαν. 2019
Βράβευση του Ομότιμου Καθηγητή Παθολογίας/ Ρευματολογίας κ. Αλέξανδρου Α. Δρόσου στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας
9 Δεκ. 2018
Βράβευση Ρευματολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας
9 Δεκ. 2018