Προσωπικό
 
Ρευματολογική Κλινική
Προσωπικό
Τελευταία Ενημέρωση
15 Δεκ. 2017
 
Διευθυντής:
                      
Αλέξανδρος Α. Δρόσος,
Καθηγητής Παθολογίας/Ρευματολογίας
 
Ιατροί:
                      
Παρασκευή Β. Βούλγαρη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρευματολογίας
 
                      
Φωτεινή Β. Καράσσα,
Λέκτορας Ρευματολογίας
 
                      
Μαρκατσέλη Θεοδώρα,
Επίκουρος επιμελητής Ρευματολογίας
 
                      
Ευριπίδης Καλτσονούδης,
Επίκουρος επιμελητής Ρευματολογίας
 
 
Νέα - Ανακοινώσεις
20η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
19 & 20 Ιαν. 2018
Επιστημονική ημερίδα με τίτλο:
«ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»

16 Σεπ . 2017
19η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
20 & 21 Ιαν. 2017