Έργο
 
Ρευματολογική Κλινική
Προσωπικό
Τελευταία Ενημέρωση
11 Ιαν. 2021
 

Διατριβές που εκπονήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια

1.

Βούλγαρη Παρασκευή: Αναιμία και ρευματοειδής αρθρίτιδα
(18-6-1998).

  Δημοσίευση:
 
 • Voulgari PV, Kolios G, Papadopoulos GK, Katsaraki A, Seferiadis K, Drosos AA: Role of cytokines in the pathogenesis of anemia of chronic disease in rheumatoid arthritis. Clin Immunol 92: 153-160, 1999.
2.
Χατζηπέτρου Πέτρος: Μελέτη αυτοαντισωμάτων σε διάφορες ηλικιακές ομάδες υγιών γυναικών (17-11-1998).
  Δημοσίευση:
 
 • Mavridis AK, Ming KX, Hatzipetrou P, Papanikolaou NG, Tzioufas AG, Moutsopoulos HM: Prevalence of non-organ-specific autoantibodies in pregnant and non-pregnant healthy women. Lupus 1: 141-144, 1992.
3.
Σακκά Βαΐα: Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και κύηση (13-12-2002).
  Δημοσίευση:
 
 • Georgiou PE, Politi EN, Katsimbri P, Sakka V, Drosos AA: Outcome of lupus pregnancy: a controlled study. Rheumatology 39: 1014-1019, 2000.
4.
Παπαδόπουλος Ιωάννης: Ρευματοειδής αρθρίτιδα και υποκατηγορίες αυτής (2-6-2004).
  Δημοσιεύσεις:
 
 • Papadopoulos IA, Katsimbri P, Katsaraki A, Temekonidis T, Georgiadis A, Drosos AA. Clinical course and outcome of early rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 20: 205-210, 2001.
 • Papadopoulos IA , Katsimbri P, Alamanos Y, Voulgari PV, Drosos AA: Early rheumatoid arthritis patients: relationship of age. Rheumatol Int 23: 70-74, 2003.
 • Voulgari PV, Papadopoulos IA, Alamanos Y, Katsaraki A, Drosos AA: Early rheumatoid arthritis: does gender influence disease expression? Clin Exp Rheumatol 22: 165-170, 2004.
5.
Παπαδόπουλος Νικόλαος: Συσχέτιση του καπνίσματος με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (6-2-2006).
  Δημοσίευση:
 
 • Papadopoulos NG, Alamanos Y, Voulgari PV, Epagelis EK, Tsifetaki N, Drosos AA: Does cigarette smoking influence disease expression, activity and severity in early rheumatoid arthritis patients? Clin Exp Rheumatol 23: 861-866, 2005.
6.
Τσιφετάκη Νίκη: Προοδευτική συστηματική σκλήρυνση (σκληρόδερμα) (3-3-2006).
  Δημοσιεύσεις:
 
 • Alamanos Y, Tsifetaki N, Voulgari PV, Siozos C, Tsamandouraki K, Alexiou GA, Drosos AA. Epidemiology of systemic sclerosis in northwest Greece 1981 to 2002. Semin Arthritis Rheum 34: 714-720, 2005.
 • Argyropoulou MI, Tsifetaki N, Zikou AK, Xydis V, Venestanopoulou AI, Margariti P, Drosos AA. Systemic sclerosis: brain abnormalities revealed by conventional magnetic resonance imaging and magnetization transfer imaging. Arthritis Rheum 54: 1350-1352, 2006.
 • Hyphantis TN , Tsifetaki N, Pappa C, Voulgari PV, Siafaka V, Bai M, Alamanos Y, Drosos AA, Mavreas V. Clinical features and personality traits associated with psychological distress in systemic sclerosis patients. J Psychosom Res 62: 47-56 , 2007.
7.
Γεωργιάδης Αθανάσιος: Δυσλιπιδαιμία σε ασθενείς με πρώιμη ρευματοειδή αρθρίτιδα (7-6-2006).
  Δημοσίευση:
 
 • Georgiadis AN, Papavasiliou EC, Lourida ES, Alamanos Y, Kostara C, Tselepis AD, Drosos AA. Atherogenic lipid profile is a feature characteristic of patients with early rheumatoid arthritis: effect of early treatment--a prospective, controlled study. Arthritis Res Ther 8: R82, 2006.
8.
Κίστης Κωνσταντίνος: Αντισώματα αντι-Ro(SSA) στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ανοσολογική απόκριση κατά μη διατηρημένων επιτόπων (15-9-2006).
  Δημοσιεύσεις:
 
 • Manoussakis MN, Kistis KG, Liu X, Aidinis V, Guialis A, Moutsopoulos HM. Detection of anti-Ro(SSA) antibodies in autoimmune diseases: comparison of five methods. Br J Rheumatol 32: 449-455, 1993.
 • Manoussakis MN, Kistis CG, Aidinis V, Guialis A, Piha L, Sekeris CE, Moutsopoulos HM: Detection of human-specific anti-la(SSB) antibodies in patients with rheumatoid arthritis. J Autoimmun 8: 959-969, 1995.
   
9.
Μαρκατσέλη Θεοδώρα: Καταστροφή περιφερικών αρθρώσεων στη ρευματοειδή αρθρίτιδα – προγνωστικοί δείκτες
(23-12-2009).
  Δημοσιεύσεις:
 
 • Markatseli TE, Papagoras C, Drosos AA. Prognostic factors for erosive rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 28: 114-23, 2010.
 • Markatseli TE, Voulgari PV, Alamanos Y, Drosos AA. Prognostic Factors of Radiological Damage in Rheumatoid Arthritis: A 10-year Retrospective Study. J Rheumatol 38: 44-52, 2011.
   
10.
Σαούγκου Ιωάννα: Μελέτη φλεγμονωδών σπονδυλοαρθροπα-θειών (4-2-2011).
  Δημοσιεύσεις:
 
 • Paschou S, Voulgari PV, Vrabie IG, Saougou IG, Drosos AA. Fertility and reproduction in male patients with ankylosing spondylitis treated with infliximab. J Rheumatol 36: 351-354, 2009.
 • Saougou I, Markatseli TE, Voulgari PV, Drosos AA. Maintained clinical response of infliximab treatment in ankylosing spondylitis: a 6-year long-term study. Joint Bone Spine 77: 325-9, 2010.
 • Saougou I, Papagoras C, Markatseli TE, Voulgari PV, Drosos AA. A case report of a psoriatic arthritis patient on hemodialysis treated with tumor necrosis factor blocking agent and a literature review. Clin Rheumatol 29: 1455-1459, 2010.
 • Saougou I, Markatseli TE, Papagoras C, Voulgari PV, Alamanos Y, Drosos AA. Sustained Clinical Response in Psoriatic Arthritis Patients Treated with Anti-TNF Agents: A 5-year Open-Label Observational Cohort Study. Semin Arthritis Rheum 2010 Sep 14.
   
11.
Παπαγόρας Χαράλαμπος: Καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με σπονδυλοαρθροπάθειες (20-2-2013).
  Δημοσιεύσεις:
 
 • Papagoras C, Drosos AA: Seronegative spondyloarthropathies: evolving concepts regarding diagnosis and treatment. J Spine 1: 1000e102, 2012.
 • Drosos AA, Papagoras C: Cardiovascular disease in ankylosing spondylitis: another extra-skeletal feature of a chronic inflammatory disorder? J Spine 1: 1000e106, 2012.
 • Papagoras C, Voulgari PV, Drosos AA: Atherosclerosis and cardiovascular disease in the spondyloarthritides, particularly ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis. Clin Exp Rheumatol 2013 Feb 7. [Epub ahead of print].
 • Papagoras C, Markatseli TE, Saougou I, Alamanos Y, Zikou AK, Voulgari PV, Kiortsis DN, Drosos AA: Cardiovascular risk profile in patients with spondyloarthritis. Joint Bone Spine (in press) 2013.
   
12.
Ευριπίδης Καλτσονούδης: Νευρολογικές εκδηλώσεις των
αντι-TNF-α παραγόντων σε ασθενείς με ρευματολογικά νοσήματα (15-12-2014).
  Δημοσιεύσεις:
 
 • Kaltsonoudis E, Voulgari PV, Konitsiotis S, Drosos AA: Demyelination and other neurological adverse events after anti-TNF therapy. Autoimmun Rev 13: 54-58, 2014.
 • Kaltsonoudis E, Zikou AK, Voulgari PV, Konitsiotis S, Argyropoulou MI, Drosos AA.Neurological adverse events in patients receiving anti-TNF therapy: a prospective imaging and electrophysiological study. Arthritis Res Ther 16: R125, 2014.
   
13.
Μιχαήλ Μίγκος (11-09-2017).
   
14.
Παναγιώτης Μπόζιος (14-09-2017).
   
15.
Χρήστος Παπαδόπουλος (21-09-2017).
 
 
 
Νέα - Ανακοινώσεις
23η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
22 & 23 Ιαν. 2021
«Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας»
12 Οκτ. 2020
Ευχαριστήρια επιστολή στα "Πρωινά Νέα"προς κα Παρασκευή Βούλγαρη και στη Ρευματολογική Κλινική
12 Φεβ. 2020
Ευχαριστήρια επιστολή στα "Πρωινά Νέα"προς κα Παρασκευή Βούλγαρη και στη Ρευματολογική Κλινική
12 Φεβ. 2020
22η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
17 & 18 Ιαν. 2020