19η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος

Οργάνωση:

Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τόπος:

Αίθουσα “Δωδώνη”Ξενοδοχείου Du Lac, Ιωάννινα


Ημερομηνία:

20 & 21 Ιανουαρίου 2017

Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

© 2023 Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο