Επιστημονική Εκδηλωση

Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τόπος: Ξενοδοχείο Grand Serai (πρώην Ξενία), Ιωάννινα

Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2009, ώρα 20:15

Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

© 2023 Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο