Επιστημονική Εκδήλωση Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση σε Ασθενείς με Σκληρόδερμα

Οργάνωση: Ρευματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τόπος: Hotel Du Lac, Ιωάννινα

Ημερομηνία: Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013, ώρα 17:00-21:30

Θα χορηγηθούν 3 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης (CME) και πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

© 2023 Ρευματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο